Login

slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img

ข่าวประชาสัมพันธ์

$v_news->news_title
$v_news->news_title

EIT
ถาม
ITA
คปภ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
0
นักเรียนทั้งหมด
0
จบการศึกษา
0
ครูผู้สอน
0
ห้องแล็บ

ผลงานที่สำคัญ

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

โรงเรียนพระราชทาน

ระดับมัธยาศึกษา ขนาดกลาง 2547

โรงเรียนมาตรฐานสากล

World Class Standard School สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำต้นแบบ

จากสำนักงานเขตพื้นที่นครสวรรค์ เขต 2

โรงเรียนรางวัล Best of the Best

โครงการโรงเรียน ToPSTAR จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้

ผอ.สมคิด เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิดีโอต่าง ๆ ของโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

ดูวิดีโออื่น ๆ .. ที่นี่

Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo